Pieteikums

"Platīns" daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
Tarifu plāns  Līgums "Lojāls" Līgums "Neatkarīgs"
Ierīkošanas maksa Abonēšanas maksa mēnesī Ierīkošanas maksa Abonēšanas maksa mēnesī
"Platīns" 50 Mbit/s 0 EUR 21.34 EUR 0 EUR 24.01 EUR